Tiroid Foliküler Kanseri

Tiroid kanserinin ikinci sıklıkla görülen tipidir. Tiroit kanserlerinin yaklaşık %10-20’si bu tiptir. Bu grup hastaların tümör boyutu tanı esnasında papiller kansere göre biraz daha büyüktür. Bu tipte İİAB ile tanı koymak zordur; çünkü iyi huylu foliküler kitlelerden bu yolla ayırılması çok zaman mümkün değildir. Bu tip kanser de papiller kanser gibi tedavi edilir. Tedaviye yanıt oldukça iyidir.