Tiroid Papiller Kanseri

En sık görülen tiroit kanseri tipidir. Tiroit kanserlerinin yaklaşık %80’i papiller kanserdir. Aynı zamanda tiroit kanserinin en iyi tedavi edilebilen formudur. Birçok vaka cerrahi olarak başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. A.B.D’de her yıl 10.000 yeni tiroit papiller kanseri (karsinomu) tanısı konmaktadır. Papiller kanser tanısı alan hastaların çoğu kadındır ve 40 yaşının altındadır.

Tiroit papiller kanseri olan hastaların çoğu, bir hekim tiroit bezinde ağrısız bir tiroit nodülü buluncaya kadar hastalıklarından habersizdirler. Bazen de, rutin check-up muayenelerinde saptanan şüpheli bir nodül papiller karsinom tanısı alır.

Kimi zaman da boyunda büyümüş bir lenf nodu (düğümü) bir tiroid kanseri habercisi olabilir. Aslında lenf nodları herhangi enfeksiyon sonrası büyüyebilirler, ancak bu lenf nodları siz iyileştikten bir kaç hafta sonra küçülmelidir. Boyunda uzun süre sebat eden lenf nodları (düğümleri) mutlaka doktorunuza başvurmanızı gerektirir.

Tanı

Tiroid papiller kanseri spesifik bir belirti vermez. En önemli belirti muayenede ya da rutin yapılan görüntüleme tetkiklerinde saptanan nodüldür.

Çoğunlukla tanı bir ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ile konur. Sitolojik değerlendirme tiroit papiller kanseri tanısıiçin genellikle yeterlidir.

Tiroit ultrasonu nodülün yapısını,boyutunu, nodüllerin sayısını, boyundaki lenf bezlerinin yapısını anlamamıza yarayan çok önemli bir görüntüleme yöntemidir.

Tedavi

Cerrahi günümüzde papiller tiroit kanserinde en önemli tedavi seçeneğidir. Bir çok hasta cerrahi olarak tiroit bezinin çıkarılması ile tam olarak tedavi olmuş olurlar.

Uygulanacak cerrahi tedavi , cerrahın amekiyat sırasında vereceği kararla belirlenir. Bunun için tiroit bezinin diğer lobunun ve lenf bezlerinin durumu iyi bilinmelidir. Hastaya, tümörün yapısına ve lenf bezlerinin durumuna göre; bir lobun alınması:lobektomi, iki lobun çoğunluğunun alınması :subtotal tiroidektomi, het iki lobun da tamamen alınması: total tiroidektomi ameliyatları tercih edilebilir.

Eğer boyun lenf nodları papiller kanser nedeniyle tutulmuş ise, bunlar da çıkarılmalıdır. Bunun için yapılması gereken ameliyat modifiye radikal boyun diseksiyonu olarak adlandırılır.