Biyopsi

BBiyopsi tiroit nodülü içerisinden bir miktar doku ya da sıvı içeriğin bir iğne yardımı ile mikroskop altında incelenmek üzere alınması işlemidir.İğne ile aspire edilerek alınan materyal bir sitopatolog tarafından incelenir. Güvenli bir işlemdir ve ofis şartlarında yapılabilir. Biyopsi sonucuna göre tedaviye bir yön verilebilir.

Sitopatolog, ince iğne aspirasyon biypsisi (İİAB) sonuçlarını 4 kategoride rapor eder:

  • Benign (iyi huylu/selim) : Birçok nodül iyi huylu olarak rapor edilir.Benign(iyi huylu) olarak değerlendirilen nodül eğer 6 ay sonraki takipte küçülmüşse ya da aynı boydaysa yıllık takip altına alınabilir. Eğer 6 ay sonraki takip değerlendirmesinde nodül boyu büyümüşse ikinci bir İİAB yapılır ve sonraki değerlendirmeler bu ikinci biyopsi sonucuna göre yapılır. Eğer biyopsi sonucu benign ise de bazı durumlarda cerrahi kararı verilebilir. Nodül, solunum yollarına ya da yemek borusuna baskı yapıyorsa (solunum sıkıntısı ve/veya yutma güçlüğü yaratıyorsa) ameliyat gerekli olabilir. Eğer bu tip sıkıntılar varsa ve yıllar içerisinde bunun üzerinde durmayıp ameliyattan kaçılırsa nodül büyümeye devam edecek ve acil bir ameliyat gerekebilecektir. Bir örnek vermek gerekirse, böyle bir durumda soluk borusunda oluşabilecek bir daralma soğuk algınlığı ya da grip gibi bir durumda önemli hale gelecek ve acil bir ameliyat gerekebilecektir. Benign nodüllerde ameliyat kararı verilebilecek bir başka durum da kosmetik nedenlerdir. Birçok kişi tiroid nodülünü saklamak için fular,eşarp gibi aksesuarlar kullanmak zorunda kalabilir. Oysa tiroit cerrahisi sonrası oluşa insizyon izi çoğunlukla bir nodülden daha estetiktir.
  • Malign(kötü huylu/habis) : Eğer biyopsi sonucu malign (habis/kötü huylu) ise cerrahi bir operasyon gereklidir. İğne biyopsisi ile konulmuş bir kanser tanısı neredeyse %100 doğrudur.
  • Belirsiz (şüpheli) : Bazen nodülden yapılan biyopsi sonucu “şüpheli” olarak rapor edilir. Böyle bir durumda kanser riski %10-60 arasındadır. Bu durumda cerrahi operasyon uygun bir yoldur.
  • Tanısal olmayan biyopsi (yetersiz) : Bazen sonuç tanısal olmaktan uzaktır. Böyle durumlarda kanser oranı %10’ dur . Bu nedenle biyopsi tekrarlanmalıdır. Tekrarlanan biyopsi sonucu da yetersiz olursa çok yakın takip ya da ameliyat önerilebilir.