Kan testleri

Daha önce bahsettiğimiz şekilde fizik muayene ve tıbbi özgeçmiş ile beraber tanıya yardımcı olmak için birtakım kan testleri uygulanmaktadır. Tiroid bezinin fonksiyonlarını ölçmek ve bazı hastalıklarını belirleyebilmek için birtakım biyokimyasal testler yapılmaktadır. Bu laboratuar ölçümleri tanı ve tedavi aşamalarında hekime önemli bilgiler vermektedir. Bu testlerden bazıları ve kullanım amaçlarından kısaca bahsedelim.

TSH (tiroid stimulan hormon), tiroid bezinin çalışmasını düzenlemek için beyindeki hipofiz bezi tarafından üretilir. Düşük olması, tiroid bezinin fazla çalıştığını; yüksek olması ise az çalıştığını gösterir.

T4 : Bu hormon, tiroid bezi tarafından üretilen iki çeşit tiroid hormonundan biridir. Total T4, proteine bağlı olan ve olmayan; serbest(free) T4 ise proteine bağlı olmayan hormon seviyelerinin bildirir.

T3 : T4 dışındaki tiroid hormonudur.

Tiroid antikorları: “Tiroidit” adı verilen hastalıklar grubunda anlatılan “otoimmün tiroid hastalıkları”nın tanısında antimikrozomal antikor (AMA) ve antitiroglobulin antikorlar(ATgAb)ın seviyeleri önemli bilgiler verir. Antimikrosomal antikor yerine son yıllarda antitiroperoksidaz (anti-TPO) terimi de kullanılmaktadır.

Tg (serum tiroglobulin seviyesi), bir takım tiroid hastalılarının tanısında yararlı olmakla beraber, papiller ve foliküler tiroid kanserlerinde tedavi sonrası hastanın takiplerinde kullanılır.

Kalsitonin: Özellikle tiroid medüller kanserinin tanısında değerlidir.

TRAK: Tiroid bezini uyararak, T3 ve T4 hormonlarının yapımını sağlayan TSH adlı hormona karşı vücudun oluşturduğu antikorlardır. Özellikle Graves hastalığında bu değerler önemlidir.